Select Page

Vana Esna Wallamaja


Vana Esna Wallama – Karessen MTÜ

Ühingu eesmärk (missioon), on ajaloolise Esna valla territooriumil pakkuda tema ajaloolises keskuses, Esna wallamajas, kogukonnale vaba aja veetmise, huvitegevuse ja ettevõtluse teostamise võimalusi. Paikkonna tähtsaim hoone valmis 1896. aastal. Kareda valla ja MTÜ Karesseni vahel kehtib 25 aastane tasuta rendileping hoone suhtes.

Telefon: 5027221
E-Post: tonu@matkatee.ee

12189702_968242213221584_4050456698332355819_n