Vodja mõis

Wodja in Kirchspiel St. Petri, Jerwen
Vodja mõis (saksa k Wodja) rajati 17. sajandil. Varasematel aegadel von Rosenitele, von Stackelbergidele ja von Fersenitele kuulunud mõis oli alates 1794. aastast von Tollide omanduses. Mõisa viimaseks omanikuks enne 1919. aasta võõrandamist oli Julius von Toll.

Mõisa kahekorruseline kivist peahoone on ehitatud mitmes järgus. 1770tel aastatel püstitati mõisa katusekorrusega varaklassitsistlik kivist peahoone, millel oli murdkelpkatus. 19. sajand lisas sellele ehitisele tiibhooned. Võõrandamisjärgselt kolis hoonesse kohalik kool, mille käsutuses 1935. aastal hoone osalt kuni müürideni paljaks põles. Hoone taastati tulekahjujärgselt täies mahus kahekorruselisena ja seal tegutses kool kuni 2004. aasta kevadeni. Kaasajal tegutseb seal taas kool, kuid juba erakoolina.

Säilinud on hulk kõrvalhooneid. Neist vaatamisväärseim on peahoone kõrval asuv 1873. aastal valminud kavaleridemaja. Vaatamisväärsed on ka peahoone vastas, teisel pool auringi olevad piirdemüürid koos kunstipärase väravaavaga.

Majandushooned (sh valitsejamaja) asetsesid omaette kompleksina peahoonest läänes; sealsed paljud hooned on kaasajal kahjuks varemeis.

Ajaloolise jaotuse järgi JärvamaalePeetri kihelkonda kuulunud mõis jääb kaasajal Järvamaale Roosna-Alliku valla territooriumile.

matkatee-3800