Esna mõis

Orrisaar in Kirchspiel St. Petri, Jerwen
1620tel aastatel rajatud Esna mõis (saksa k Orrisaar) on oma eestikeelse nime saanud esimeste omanike von Essenite järgi. Enne 1919. aasta võõrandamist oli mõisa omanikuks Walter von Gruenewaldt.

Mõisa pikk ühekorruseline peahoone on ehitatud mitmes järgus. Selle vanimad osad pärinevad arvatavasti 18. sajandist; arvatavasti sellest ajast pärineb ühes ruumis asuv maalingutega talalagi. Lõpliku kuju sai hoone 1880, mil varasemat puithoonet pikendati parempoolsest otsast kiviehitisega ning rajati historitsistlik varikatus.

Mõisast on säilinud on ka arvukalt kõrvalhooneid ja nende varemeid. Mõisasüdames asuvad Esna allikad, kust saab alguse Esna jõgi. Kaasajal on mõis eraomanduses, peahoonet on viimastel aastatel paljus restaureeritud.

Mõisast kilomeetri jagu läänes paikneb mõisaomanike von Gruenewaldtide matusekabel. Neogooti stiilis kabel on valminud 1842. aastal Ludwig von Maydelli projekti järgi. Kabeli ehteiks on teravkaarportaal ning algselt kiviraamidega roosaken (viimane kaasajal purustatud).

Ajaloolise jaotuse järgi Järvamaale Peetri kihelkonda kuulunud mõis jääb kaasajalJärvamaale Roosna-Alliku valla territooriumile.

matkatee-3818